Fietspunt
een goede dienstverlening voor de fietsende pendelaar!

Mobiel baat sinds 1 mei 2007 het fietspunt uit aan het station te Kortrijk.


Met de fietspunten wil de NMBS-Holding een goede dienstverlening bieden voor de fietsende pendelaar.

Fietspunten zijn erop gericht om de combinatie openbaar vervoer en het gebruik van de fiets toegankelijker te maken.

De uitbating van het Kortrijkse fietspunt houdt het volgende in:

  • Alle fietsenstallingen aan het Kortrijkse station worden op zeer regelmatige basis gecontroleerd en onderhouden. Eigenaars van foutief gestalde fietsen kunnen verzocht worden de fiets correct te stallen. Fietswrakken of weesfietsen worden in samenwerking met de politie verwijderd.
  • Zo is er fietsverhuur aanwezig in de dichte omgeving van het station.
  • Pendelaars met pech kunnen zo snel weer op de baan worden geholpen. In het kader van het fietspunt kunnen particulieren kleine herstellingen aan hun fiets laten uitvoeren volgens het "veilig thuiskomprincipe".
  • In februari 2011 sloegen FIETSenWERK en Cambio de handen in elkaar. Sindsdien houdt Mobiel ook de Cambiowagens in Kortrijk net en verzorgd. Dit doen we met de (bak)fiets en met ecologische 'wassen zonder water'.

Door onze ideale ligging (achterkant station Kortrijk) en onze jarenlange expertise in fietsdiensten is de uitbating van het Kortrijkse fietspunt ons op het lijf geschreven!
Alle informatie over de verschillende fietspunten in Vlaanderen en Brussel vindt u op de website fietspunten en op FietsENWerk

Het parkeerreglement van het station kan u hieronder downloaden en nalezen.
Parkingregelement_station.pdf